неділя, 7 лютого 2016 р.

Що є метою атестації педагогічних працівників?

Відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого Міністерством освіти і науки України 06.10.2010 №930 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 р. №1255/18550
"Метою атестації є стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу".
а основними принципами атестації є
 відкритість та колегіальність, гуманне та доброзичливе ставлення до педагогічного працівника, повнота, об’єктивність та системність оцінювання його педагогічної діяльності.
Ніде не зазначено (та й не може такого бути!),  що атестація - це примха адміністрації школи чи чиновників з управління.
Отже, до педагогічного працівника, який атестується, має бути, неупереджене ставлення. Дотримуватись об’єктивності потрібно у відношенні до кожного: має він ту чи іншу категорію (звання), чи тільки претендує. Якщо від учителя, що прагне підвищити категорію, вимагають результативності на обласному етапі, то такого треба вимагати і від того, хто колись підвищив її, а зараз є претендентом на підтвердження.
Час атестації за принципом "подобається- не подобається" канув у минуле. Є конкретні критерії. Атестаційні комісії будь-якого рівня це мають добре усвідомити. Бо в протилежному разі може постати питання компетентності самої комісії.
Щодо складу комісії, то він має включати фахівців з різних предметів. Чи може, наприклад, філолог, об’єктивно оцінити математика чи біолога? Або, чи може історик об’єктивно оцінити інформатика?
Процес атестації - складний і довготривалий. Міжатестаційний період триває 5 років. Адміністрація школи зобов’язана за весь цей час не просто розгледіти ступінь професійного зростання вчителя, але й максимально і постійно цьому сприяти. Не треба "боятись" підвищити категорію тому, хто цього справді заслужив. В той же час, потрібно боятись підтвердити її тому, хто цього не заслуговує.

Як пройде атестація в цьому році? Хотілося б, щоб об’єктивно.
Метод педагогічної кваліметрії відповідно до діючого Положення не застосовується. На жаль. Однак дієвим інструментом об’єктивності є засоби масової інформації. Тому про хід атестації слід якомога повніше інформувати в блогах/сайтах шкіл, методичних кабінетів та відділів освіти, в соціальних мережах. Про хід атестації відповідно до її мети.
Немає коментарів:

Дописати коментар