субота, 27 лютого 2016 р.

Атестація педпрацівників навчальних закладів сіл, селищ, міст, які увійшли до об’єднаних територіальних громад

Джерело інформації

У межах децентралізації влади в Україні на часі об’єднання територіальних громад. Це обумовлено прийняттям Законів України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» від 05.02.2015 № 157-VIII , «Про співробітництво територіальних громад» від 17.06.2014 № 1508-VII (далі — Закон № 1508-VII ) та внесенням змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР.
У зв’язку з цим виникла необхідність організаційних змін у проведенні атестації педагогічних працівників навчальних закладів сіл, селищ, міст, які увійшли до об’єднаних територіальних громад. У листі МОН України «Щодо атестації педагогічних працівників» від 16.02.2016 № 1/9-80 подано роз’яснення з цього приводу.
Так, МОН України рекомендує для організованого проведення атестації педпрацівників керуватися пунктом 2.3 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОН України від 06.10.2010 № 930, яким встановлено, що атестаційні комісії ІІ рівня створюються у відділах освіти районних держадміністрацій, інших підрозділах місцевих органів виконавчої влади та виконавчих органів рад, у підпорядкуванні яких перебувають навчальні заклади.
Прийняття рішень щодо присвоєння педпрацівникам навчальних закладів сіл, селищ, міст, які увійшли до об’єднаних територіальних громад, кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» (про відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії») та/або присвоєння педагогічних звань (про відповідність раніше присвоєним педагогічним званням), тобто рішень, які  належать до компетенції атестаційних комісій ІІ рівня, здійснюється атестаційними комісіями органів управління територіальних громад, створених відповідно до Закону № 1508-VII.
Відповідно до ч.І ст.10 Закону № 1508-VII органи місцевого самоврядування суб’єктів співробітництва на підставі договору про співробітництво можуть делегувати одному із суб‘єктів співробітництва здійснення повноважень щодо проведення атестації педпрацівників.
Порядок атестації педпрацівників, прийняття рішень щодо яких належить до компетенції атестаційних комісій навчальних закладів,залишився незмінним.

неділя, 7 лютого 2016 р.

Що є метою атестації педагогічних працівників?

Відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого Міністерством освіти і науки України 06.10.2010 №930 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 р. №1255/18550
"Метою атестації є стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу".
а основними принципами атестації є
 відкритість та колегіальність, гуманне та доброзичливе ставлення до педагогічного працівника, повнота, об’єктивність та системність оцінювання його педагогічної діяльності.
Ніде не зазначено (та й не може такого бути!),  що атестація - це примха адміністрації школи чи чиновників з управління.
Отже, до педагогічного працівника, який атестується, має бути, неупереджене ставлення. Дотримуватись об’єктивності потрібно у відношенні до кожного: має він ту чи іншу категорію (звання), чи тільки претендує. Якщо від учителя, що прагне підвищити категорію, вимагають результативності на обласному етапі, то такого треба вимагати і від того, хто колись підвищив її, а зараз є претендентом на підтвердження.
Час атестації за принципом "подобається- не подобається" канув у минуле. Є конкретні критерії. Атестаційні комісії будь-якого рівня це мають добре усвідомити. Бо в протилежному разі може постати питання компетентності самої комісії.
Щодо складу комісії, то він має включати фахівців з різних предметів. Чи може, наприклад, філолог, об’єктивно оцінити математика чи біолога? Або, чи може історик об’єктивно оцінити інформатика?
Процес атестації - складний і довготривалий. Міжатестаційний період триває 5 років. Адміністрація школи зобов’язана за весь цей час не просто розгледіти ступінь професійного зростання вчителя, але й максимально і постійно цьому сприяти. Не треба "боятись" підвищити категорію тому, хто цього справді заслужив. В той же час, потрібно боятись підтвердити її тому, хто цього не заслуговує.

Як пройде атестація в цьому році? Хотілося б, щоб об’єктивно.
Метод педагогічної кваліметрії відповідно до діючого Положення не застосовується. На жаль. Однак дієвим інструментом об’єктивності є засоби масової інформації. Тому про хід атестації слід якомога повніше інформувати в блогах/сайтах шкіл, методичних кабінетів та відділів освіти, в соціальних мережах. Про хід атестації відповідно до її мети.
вівторок, 26 січня 2016 р.

Як оформити методичну розробоку або підготувати презентацію на атестацію


Щодо присвоєння педагогічних звань (з Типового положення...)

V. Умови та порядок присвоєння педагогічних звань
5.1. За результатами атестації педагогічним працівникам, які досягли високих показників у роботі, присвоюються педагогічні звання: «викладач-методист», «учитель-методист», «вихователь-методист», «педагог-організатор-методист», «практичний психолог-методист», «керівник гуртка-методист», «старший викладач», «старший учитель», «старший вихователь», «майстер виробничого навчання І категорії», «майстер виробничого навчання ІІ категорії».
5.2. Педагогічні звання «викладач-методист», «учитель-методист», «вихователь-методист», «практичний психолог-методист», «педагог-організатор-методист», «керівник гуртка-методист» можуть присвоюватися педагогічним працівникам, які мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» (для педагогічного звання «керівник гуртка-методист» – найвищий тарифний розряд та повну вищу освіту), здійснюють науково-методичну і науково-дослідну діяльність, мають власні методичні розробки, які пройшли апробацію та схвалені науково-методичними установами або професійними об'єднаннями викладачів професійно-технічних та вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, закладів післядипломної освіти.
Педагогічне звання «вихователь-методист» може присвоюватися музичним керівникам та інструкторам з фізкультури дошкільних навчальних закладів.
5.3. Педагогічні звання «старший викладач», «старший учитель», «старший вихователь» можуть присвоюватися педагогічним працівникам, які мають кваліфікаційні категорії «спеціаліст вищої категорії» або «спеціаліст першої категорії» та досягли високого професіоналізму в роботі, систематично використовують передовий педагогічний досвід, беруть активну участь у його поширенні, надають практичну допомогу іншим педагогічним працівникам.